3336070 - Amendement Geen verhoging hondenbelasting

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 25 stemmen tegen en 8 stemmen voor (BurgerBelangen, LokaalHengelo, PVV en lid Janssen) verworpen.