3131616 - Ambitieplan Burgerpark Weusthag

College en raad van Hengelo hebben van de Vrienden van het Weusthag een visie en ambitieplan voor het Weusthagpark ontvangen. Dit plan is in opdracht van de raad opgesteld en is onder regie van de Vrienden van het Weusthag in samenwerking met verschillende partijen, belanghebbenden en geïnteresseerden in het Weusthagpark tot stand gekomen.
Het college heeft ingestemd met de besteding van beschikbaar gestelde budgetten voor 2020 en 2021 en de raad hierover geïnformeerd.
Daarnaast heeft het college opdracht gegeven om de ambitie voor het verbeteren van de kinderboerderij verder uit te werken en een voorstel in te dienen hoe dit te realiseren.
De raad wordt voorgesteld om het ambitieplan te omarmen en het ambitieplan onderdeel te maken van de ontwikkeling van de Omgevingsvisie voor het Stedelijk gebied van Hengelo.

Op agenda van

Politieke Markt A op 12-1-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters, Griffier: Gerrit-Jan Eeftink.
Sprekers namens de fracties: Frits Albek (Pro Hengelo), Hanneke Fens (VVD), Vincent Mulder (SP), Nuri Akfidan (CDA), Wieke Rozema (D66), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Seviye van Wier (LokaalHengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA, Jan van der Sleen (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie), Raadslid Marie-José Huis in't Veld, Raadslid Herbert Capelle.
Wethouder ten Heuw is namens het college aanwezig en dhr. Oude Avenhuis (voorzitter van de stichting Vrienden van 't Weusthag) maakt gebruik van het spreekrecht.

Gemeenteraad op 10-2-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.