3165533 - Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2020

De gemeenteraad stelt het Bankreglement vast van de Stadsbank Oost Nederland.
In dit nieuwe bankreglement worden de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden vastgelegd. Hierdoor beschikt de Stadsbank weer over een geactualiseerd bankreglement. Het betreffen technische wijzigingen.
Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de bevoegdheidstoedeling aan de verschillende organen van de Stadsbank.
De voorgestelde intrekking van het Bankreglement 2007 en de vaststelling van het
Bankreglement 2020 hebben geen consequenties de inwoners van de deelnemende gemeenten.

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-2-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.