2386335 - Herbenoeming Lid Raad van Toezicht Stichting OSG Hengelo

De Raad heeft op voordracht van de Raad van Toezicht van de OSG mevrouw De Groot herbenoemd voor een termijn van 4 jaar

Op agenda van

Gemeenteraad op 11-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld