2346671 - Tijdelijke toelating van dhr. Scholten als raadslid

Aan de heer G.J.P. (Gerrit) Megelink is wegens ziekte tijdelijk ontslag verleend als lid van de raad van de gemeente Hengelo. Op 26 februari 2019 is de heer J. (Jeffrey) Scholten voor een tweede periode benoemd tot tijdelijke opvolger. De benoeming van J. Scholten geldt voor een periode van 16 weken en eindigt automatisch op 18 juni 2019.

Op agenda van

Gemeenteraad op 12-3-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Namens de commissie voor de geloofsbrieven deelt de heer Vennegoor (SP) mede, dat zij geen belemmeringen ziet om de heer Scholten te benoemen als raadslid namens Lokaal Hengelo.