2351074 - Motie vreemd Tijdelijk parkeren op het Marktplein

Op agenda van

Gemeenteraad op 12-3-2019
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Er wordt hoofdelijk gestemd. Met 12 stemmen voor en 25 stemmen tegen wordt de motie verworpen.
Stemverklaring van mevrouw Van Wier (Lokaal Hengelo)