3185224 - Motie vreemd: Hart voor Hengelo

Op agenda van

Gemeenteraad op 13-1-2021
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen (VVD, ProHengelo, PvdA, ChristenUnie) aanvaard. Stemverklaring: F. van Grouw(SP), S. van den Beukel (ChristenUnie), M. Luttikholt (PvdA), B. Morskieft (CDA), C. van der Zweth (VVD) en A. Kemperink (ProHengelo).