3316558 - Ontwerp transitievisie warmte

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om gebouwen te verwarmen, te koken of om te douchen. Dit is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. De overstap naar duurzame en aardgasvrije warmte heet de warmtetransitie. Elke gemeente moet voor eind 2021 in een Transitievisie Warmte aangeven hoe de gemeente van het aardgas af gaat. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming heeft de gemeenteraad kennis genomen van de ontwerpversie die conditioneel is vastgesteld door het college.

Op agenda van

Gemeenteraad op 13-10-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.