3301144 - aankoop Kiosk Enschedesestraat

Het college is voornemens om de Kiosk in de Enschedesestraat te kopen. Dit was al geprobeerd tijdens de herinrichting maar toen kon geen overeenstemming worden bereikt met eigenaar en huurder. Thans is dit wel gelukt waarmee de vrijkomende ruimte kan worden ingericht conform de rest van de Enschedesestraat.

Op agenda van

Gemeenteraad op 13-10-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen (D66 en lid Janssen) vastgesteld.