2298290 - Vergaderstukken Gemeenteraad 15-01-2019

Op agenda van

Gemeenteraad op 15-1-2019
Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36.
Met 3 stemmen voor van BurgerBelangen en 33 stemmen tegen, wordt de motie verworpen.