3269198 - Bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12

Op het perceel Bartelinkslaantje 12 is het autoschadeherstelbedrijf Nijland gevestigd. Het bedrijf gaat verhuizen naar bedrijventerrein Oosterveld. Dit heeft tot gevolg dat alle bedrijfsbebouwing op de huidige locatie wordt gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning. In het bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12 zal de bedrijfswoning een reguliere woonbestemming krijgen en tussen de woningen Bartelinkslaantje 12 en Bartelinkslaantje 10 wordt een bouwmogelijkheid gerealiseerd voor één woning.
Het ontwerp bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12 heeft van 19 mei 2021 tot en met 29 juni 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Gemeenteraad op 15-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.