3306569 - Motie Verlenging Coronaterrassen

Op agenda van

Gemeenteraad op 15-9-2021
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen (GroenLinks) aanvaard.