2429875 - Benoeming fractievertegenwoordiger PVV

Binnen de fractie van de PVV is een vacature ontstaan voor de positie van fractievertegenwoordiger.
Met het voorliggende besluit wordt voorgesteld mevrouw P. (Petra) Nijhuis te benoemen als fractievertegenwoordiger voor de resterende raadsperiode.

Op agenda van

Gemeenteraad op 17-9-2019