2418272 - 2e wijziging van de beleidsbegroting 2019

De 2e wijziging van de Beleidsbegroting 2019 betreft de verwerking van de financiƫle gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2019.
Bovendien betreft het enkele technische aanpassingen, die budgettair neutraal verlopen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 17-9-2019