3384701 - Verordening nadeelcompensatie

De Verordening nadeelcompensatie levert een bijdrage aan zorgvuldige en voorspelbare besluitvorming. Hij geeft duidelijkheid over de behandeling van aanvragen om schadevergoeding. Het vaststellen van een Verordening nadeelcompensatie is niet verplicht, zoals dat bij een Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade wel het geval was. De VNG adviseert echter wel om een Verordening nadeelcompensatie vast te stellen. Zonder deze verordening kan een gemeente bijvoorbeeld geen recht heffen. Door de Verordening nadeelcompensatie ontstaan er geen nieuwe administratieve lasten.

Op agenda van

Gemeenteraad op 20-4-2022
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37
Stemverhouding: met 35 stemmen voor en 2 stemmen tegen (LokaalHengelo) vastgesteld.