3413035 - Amendement inz. Leges nadeelcompensatie

Op agenda van

Gemeenteraad op 20-4-2022
Resultaat vergadering: Ingetrokken