3367240 - Inzet rijksmiddelen corona voor cultuur 2022

Op agenda van

Gemeenteraad op 20-4-2022
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.