2383375 - Motie 'VNG congres jeugdhulp tekorten'

Op agenda van

Gemeenteraad op 21-5-2019
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36
Met algemene stemmen aanvaard.