2121304 - Rekenkameronderzoek Telewerken

Binnen gemeenten is er een toename van telewerken. Zo maakt ook de gemeente Hengelo het voor haar medewerkers mogelijk niet langer op een vaste werkplek in een gemeentelijk pand te werken, maar ook daarbuiten. Een probleem is dat mogelijk ook privacygevoelige gegevens kunnen worden vrijgegeven. In tal van wetten en besluiten zijn eisen gesteld aan het opslaan en verwerken van persoonsgegevens. Daarnaast heeft de gemeente Hengelo zelf spelregels opgesteld met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens.


Het onderzoek van de rekenkamercommissie richt zich op het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag van gemeenteambtenaren bij het gebruik van telewerken en doet hiertoe een aantal aanbevelingen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 23-5-2017
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.