3322083 - Zienswijzen Openbaar Lichaam Gezondheid Twente

Op 6 oktober jl. heeft het Openbaar Lichaam gezondheid de gemeenteraad in positie gebracht om een zienswijze te kunnen uit brengen op twee voorgenomen begrotingswijzigingen (Public Health Jeugd en Prenataal huisbezoek). Daarnaast heet het Openbaar Lichaam verzocht of de raad wensen en bedenkingen te uiten met betrekking tot het voorgenomen lidmaatschap van de Bedrijfsvoeringorganisatie Recreatieschap Twente aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
Middels dit raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over de achtergrond van de voorstellen en wordt de gemeenteraad in positie gebracht om eventueel een zienswijze, danwel wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Op agenda van

Gemeenteraad op 24-11-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.