3325829 - 4e verzamelwijziging beleidsbegroting 2021

In de 4e verzamelwijziging zijn alle op de agenda van de raad voorgekomen voorstellen met financiële gevolgen voor de “programma’s” van de Beleidsbegroting 2021 verwerkt. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 24-11-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.