2372598 - Parkeerplan Hengelo

De raad wordt voorgesteld het Parkeerplan Hengelo vast te stellen. Dit plan bevat de volgende maatregelen om het parkeren in de binnenstad makkelijker en klantvriendelijker te maken:
- Parkeertijden aanpassen aan winkeltijden (vanaf 2020);
- Proef klantvriendelijk handhaven (proef van 2e helft 2019 t/m 2020);
- Proef Shop & Go (proef van 2e helft 2019 t/m 2020).
Daarnaast wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de financiƫle consequenties voor de uitvoering van deze maatregelen.

Op agenda van

Politieke Markt B op 5-6-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters; Griffier: Gerrit-Jan Eeftink
Sprekers uit de raad: Herbert Capelle, Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Brigiet Schoemaker (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Marcel Elferink (CDA), Sebastiaan van der Pal (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Jeffrey Scholten (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerard Gerrits. Ambtelijk ondersteuning door Joost van Doorn (Projectleider) en Peter Boerkamp (Beleidsmedewerker Parkeerbeleid)
Overige sprekers: Berto Mulder (Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hengelo).

Na bespreking in de politieke markt kan dit voorstel door als bespreekstuk naar de eerst volgende vergadering van de gemeenteraad. De fractie van het CDA heeft een motie aangekondigd.

Gemeenteraad op 25-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met 5 stemmen tegen van LokaalHengelo, GroenLinks en ChristenUnie en 29 voor vastgesteld.
Stemverklaringen van de heer Koetsveld (SP) en de heer van der Sleen (PVV)