2380905 - 1e Wijziging Beleidsbegroting 2019

De 1e wijziging Beleidsbegroting 2019 betreft de verwerking van de financiƫle gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2019, alsmede enkele technische aanpassingen die budgettair neutraal verlopen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 25-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met algemene stemmen vastgesteld.