3316029 - Reglement van Orde 2021

De gemeenteraad wordt voorgesteld om een nieuw ‘Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad en Politieke Markt van de gemeente Hengelo - 2021' vast te stellen waarmee het mogelijk wordt om tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad en de politieke markt gebruik te maken van de audiovisuele techniek in de raadzaal van het stadhuis. Dit betreft onder meer het mogelijk maken van het elektronisch stemmen en het maken van video-opnamen van de vergaderingen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 27-10-2021