3313139 - Amendement Kunstzaal Hengelo in de Cultuurnota

Op agenda van

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 29 stemmen tegen en 6 stemmen voor (GroenLinks, LokaalHengelo, lid Janssen en lid Capelle) verworpen.