3313107 - Motie: Hengelo verdient een permanente kunstzaal

Op agenda van

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 21 stemmen voor en 14 stemmen tegen (ProHengelo, SP, D66 en PVV) aanvaard.