3148007 - intrekking verouderde/ verlopen verordeningen

Op agenda van

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.