2442137 - Benoeming accountantsfunctie

De lopende overeenkomst met Deloitte Accountants BV om de jaarrekening van de gemeente Hengelo te controleren loopt eind 2019 af. In het voorjaar van 2020 controleren zij nog als laatste werkzaamheden de jaarrekening van 2019. Formeel hoort een gemeente altijd een accountant te hebben en een nieuwe accountant zal de werkzaamheden opstarten begin 2020 o.a. door overdrachtsafspraken te maken met de huidige accountant. Voor het benoemen van een nieuwe accountant is een Europese aanbesteding noodzakelijk. Deze aanbesteding heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden en heeft als eindresultaat dat de gemeenteraad wordt gevraagd om PricewaterhouseCoopers BV te benoemen als accountant van de gemeente Hengelo.

Op agenda van

Gemeenteraad op 3-12-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.