2452922 - Special Olympics Twente 2022

Een van de regionale sportambities is het organiseren van de Nationale Special Olympics in 2022 in Twente. In de regio is er een breed draagvlak onder (zorg)organisaties, onderwijs, sport en het bedrijfsleven om hieraan bij te dragen.
De Twentse colleges hebben gezamenlijk ingestemd met het indienen van een bidbook voor de Special Olympics 2022, onder voorbehoud dat de betreffende gemeenteraden akkoord gaan met de gemeentelijke bijdrage die met de organisatie gemoeid is.
Voor Hengelo betreft dit een bedrag van €57.500.
De gemeenteraad gaat akkoord om dit bedrag eenmalig beschikbaar te stellen voor dit unieke evenement.

Op agenda van

Gemeenteraad op 3-12-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.