2308418 - Motie over Elektrisch bevoorraden Binnenstad

Op agenda van

Gemeenteraad op 4-12-2018
Resultaat vergadering: Ingetrokken