2308427 - Motie over Iedereen thuis in een Zorgbuurthuis

Op agenda van

Gemeenteraad op 4-12-2018
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 2 stemmen tegen van D66 en 31 stemmen voor, wordt de motie aanvaard.
Stemverklaringen van de heer Wiertsema (Pro Hengelo) en de heer Ten Barge (D66).