2279314 - Tweede Beleidsrapportage 2018 Berap

Twee keer per jaar houdt het college de vinger aan de pols over de uitvoering van de lopende begroting. In deze Tweede Beleidsrapportage 2018 doet het college verslag van belangrijke afwijkingen financieel en inhoudelijk. Het saldo van de begroting 2018 was na de Eerste Beleidsrapportage 2018 bijna € 5,8 miljoen negatief. Met de uitkomsten van deze Tweede Beleidsrapportage 2018 slaat het begrotingstekort met ruim € 6,7 miljoen om in een begrotingsoverschot 2018 van ruim € 900.000.

Op agenda van

Politieke Markt A op 17-10-2018
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de raad: Wiert Wiertsema, Frank Peters (ProHengelo), Onno Fiechter, Sander Janssen (VVD), Floor van Grouw, Hugo Koetsveld (SP), Hanneke Steen-Klok (CDA), Ilhan Çetinkaya (D66), Han Daals. Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca, Jeffrey Scholten (LokaalHengelo), Jan Evers, Colin Kok (GroenLinks), Marie-José Luttikholt, Daniëlle ten Voorde (PvdA), Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouders Mariska ten Heuw, Claudio Bruggink, Bas van Wakeren, Gerard Gerrits en burgemeester Sander Schelberg. Ambtelijke ondersteuning door Bert Lankheet (beleidsmedewerker financiën) en Jeffrey Kleinlugtenbeld (financieel adviseur)

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.