2295080 - Amendement Duurzaamheid

Gerelateerde links

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Met 12 stemmen tegen van VVD, Lokaal-Hengelo en BurgerBelangen en 24 stemmen voor, wordt het amendement aanvaard.