2295123 - Amendement Ieder kind een Sint

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Met 9 stemmen tegen van VVD en BurgerBelangen en 27 stemmen voor wordt het amendement aanvaard.