2295175 - Amendement HeArtGallery

Gerelateerde links

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Met 3 stemmen tegen van ChristenUnie en PVV en 33 stemmen voor wordt het amendement aanvaard.