2294584 - Motie over Eenzaamheid

Gerelateerde links

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 5 stemmen tegen van de SP en 31 stemmen voor wordt de motie aanvaard.