2294953 - Motie over meer middelen voor duurzaamheid

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Met 3 stemmen voor van GroenLinks en ChristenUnie en 33 stemmen tegen wordt de motie verworpen.