2294968 - Motie over Kinderpardon gemeente

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 11 stemmen tegen van VVD, Pro Hengelo (2), ChristenUnie en PVV en 25 stemmen voor wordt de motie aanvaard.