2294992 - Motie over Democratische vernieuwing

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 6 stemmen voor van Lokaal-Hengelo en BurgerBelangen en 30 stemmen tegen wordt de motie verworpen.