2295021 - Motie over Gemeentelijke administratie

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 2 stemmen voor van de PVV en 34 stemmen tegen wordt de motie verworpen.