2295034 - Motie over Openbaar subsidieregister

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 1 stem tegen van de ChristenUnie en 35 stemmen voor wordt de motie aanvaard.