2273451 - Belastingtarieven 2019

In de Kaderbrief 2019-2022 zijn de uitgangspunten voor de aanpassing van de belastingtarieven 2019 vastgelegd. Hierdoor moeten de belastingverordeningen worden aangepast en opnieuw vastgesteld. De belangrijkste verordeningen regelen de tarieven die gezamenlijk de gemeentelijke woonlasten bepalen: de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Voor 2019 blijft de aanslag, zowel voor voor een eigenaar van een woning met gemiddelde WOZwaarde (185.000), als voor de gebruiker van een woning, vrijwel gelijk.

Op agenda van

Politieke Markt A op 17-10-2018
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de raad: Wiert Wiertsema, Frank Peters (ProHengelo), Onno Fiechter, Sander Janssen (VVD), Floor van Grouw, Hugo Koetsveld (SP), Hanneke Steen-Klok, Nuri Akfidan (CDA), Marc ten Barge, Sebastiaan van der Pal (D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca, Jeffrey Scholten (LokaalHengelo), Jan Evers, Colin Kok (GroenLinks), Marie-José Luttikholt, Daniëlle ten Voorde (PvdA), Mireille Verheul (PVV), Susanne van den Beukel, Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouders Mariska ten Heuw, Bas van Wakeren, Claudio Bruggink, Gerard Gerrits en burgemeester Sander Schelberg. Ambtelijke ondersteuning door Marianne Peper(senior Beleidsmedewerker Financiën).

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaring de heer Van Grouw (SP).