2295185 - Motie Monitoren Duurzaamheidsbeleid

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 20 stemmen voor van SP, BurgerBelangen, Lokaal-Hengelo, VVD en D66 en 16 stemmen tegen, wordt de motie verworpen.