2295194 - Motie Dalmeden Kamers

Gerelateerde links

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 6 stemmen tegen van SP en ChristenUnie en 30 stemmen voor wordt de motie aanvaard.