2355867 - Gezamenlijke Europese aanbesteding accountant 2020

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-4-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.