3118993 - Toelating de heer R.H. Oude Munnink als raadslid

Het raadslid dhr. M.J. ten Barge heeft afscheid genomen als raadslid en dit schriftelijke bevestigd. Hierdoor is er een vacature ontstaan in de raad binnen de fractie van D66.
Met de toelating van de heer R.H. Oude Munnink (D66) als nieuw raadslid wordt in deze vacature voorzien.

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-9-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Opmerkingen uit de vergadering:
Namens de commissie voor de geloofsbrieven deelt dhr. Elferink (CDA) mede, dat de commissie geen belemmeringen ziet om de heer R.H. Oude Munnink toe te laten als raadslid.