3092499 - Kredietvoorstel Bataafse Kamp

Dit besluit heeft betrekking op de verkoop van het voormalige schoolgebouw "Bataafse Kamp" aan de ontwikkelcombinatie Bataafse+(Kloos2 BV en Nijhuisbouw BV) conform de verkoopvoorwaarden. Het gebouw zal getransformeerd worden in een appartementengebouw met ca. 40 woningen.
In de omliggende straten Bataafse Kamp, Drienerstraat en deels de Wetstraat wordt de riolering vervangen. Tevens wordt de openbare ruimte heringericht passend bij de nieuwe woonfunctie van het gebouw en rekening houdend met een veilige omgeving voor de Titus Brandsmaschool.
Daarnaast wordt het park Bataafse Kamp volledig heringericht conform de huidige standaard, passend bij het gebouw en met een duidelijkere verbinding met het Prins Bernhardplantsoen.
Om dit allemaal te kunnen realiseren dient de Raad nog een krediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 26-8-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Hanneke Steen, Griffier Gerrit-Jan Eeftink,
Sprekers namens de fracties: Edith van der Brugh en Wiert Wiertsema (beiden Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Seviye van Wier (Lokaal Hengelo) Jan Evers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Christian Benerink (PVV), Leo Janssen (raadslid Janssen), Namens het college is wethouder Gerard Gerrits aanwezig. Ambtelijk zijn Ivo Heijenrath en Wiebe Zijlstra ter ondersteuning aanwezig.
Overige inspreker dhr. M.M.J.F.Janssen

Gemeenteraad op 9-9-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding:met algemene stemmen vastgesteld.