3097941 - Benoeming lid Raad van Toezicht OSG

De gemeenteraad benoemt de heer Van Vugt tot lid van de Raad van Toezicht van de Openbare Scholengemeenschap Hengelo.

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-9-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding:met algemene stemmen vastgesteld.