3125424 - Motie Voortzetten huidige terrassenbeleid

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-9-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 31. Stemverhouding:met 26 stemmen tegen en 5 stemmen voor (PVV, Lokaal Hengelo en BurgerBelangen) verworpen.