3125451 - Motie Extra cameratoezicht binnenstad Hengelo

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-9-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding: met 18 stemmen tegen en 13 stemmen voor (PVV, Lokaal Hengelo, Pro Hengelo en VVD) verworpen.